Socialdemokraterna tar avstamp i studentbostäder som har lägre byggkrav än bostäder, som att de kan vara mindre än vad som krävs för andra bostäder. Ni vill Socialdemokraterna göra det möjligt att införa liknande byggformer även för unga som inte studerar. Boendeformen kallar S för ”lägenheter för unga”.

Det ska gå att bygga lägenheter på ner till 20 kvadratmeter.

Byggstödet ska höjas med 7 100 kronor per kvadratmeter för både studentbostäder och lägenheter för unga.

S går även till val på att Socialdemokraterna i Sveriges kommuner ska ta fram lösningar för ”kompiskontrakt”, som är ”tidsbegränsade hyreskontrakt för vänner som vill bo tillsammans”.

Detta ska först en utredning titta på.