Den alternativa höger-tv-kanalen SwebbTV har fått stor uppmärksamhet de senaste dagarna för sin intervju med Scanias förra vd och Svenskt Näringslivs förra ordförande och den tidigare socialdemokraten Leif Östling. Kanalen ska leva på donerade pengar, men intäkterna var blygsamma under det senaste räkenskapsåret.

Det är bolaget Svensk Webbtelevision AB som driver SwebbTV, som sänder långa intervjuer med personer som Alternativ för Sveriges partiledare Gustav Kasselstrand, Naturliga stegets grundare och SDs klimatexpert Lars Bern och stiftelsen Den Nya Välfärdens ordförande Patrik Engellau.

Svensk Webbtelevisions senast redovisade räkenskapsår sträcker sig 1 september 2017 – 31 augusti 2018.

Där står att kanalen ”befinner sig i uppbyggnadsskedet med den främsta målsättningen att bli etablerad bland tittarna” och att 200 program har producerats.

Intervjun med Leif Östling har hittills haft närmare 69 000 visningar, enligt Youtubes definition.

Vidare står att bolaget har ”mottagit donationer” som har bokförts som del av rörelseresultatet.

Någon omsättning har inte Svensk Webbtelevision för räkenskapsperioden. Dock finns ett resultat på 126 000 kronor redovisade. Det ger ett mått på hur stora donationer har lyckats få in SwebbTV under det senast avslutade räkenskapsåret.