Den nya partiledaren Nyamko Sabuni har värvat en ny skolpolitisk expert som ska hjälpa partiet att återta topplatsen bland väljarna i skolfrågan.

Jobbet går till läraren Isak Skogstad, som är aktuell med boken Obekväma sanningar om skolan och för en debatt i TV4 om lågintensivt bemötande där var intensivt värre i mötet med psykolog Bo Hejlskov Elvén. Isak Skogstad ska vara ett stöd till viktigt stöd för Liberalernas skolpolitiske talesperson, Roger Haddad, vice ordförande i utbildningsutskottet.

”Tillsammans med partiledningen och de skolpolitiska talespersonerna kommer jag att bidra med mina kunskaper och infallsvinklar i syfte till att göra Liberalerna till det självklara valet för dem som värnar idén om en likvärdig kunskapsskola för alla elever”, kommenterar Isak Skogstad.

Isak Skogstad ska fokusera på tre skolpolitiska prioriteringar för Liberalerna:

* ”Kunskapsskolan 2.0 – stärk läraryrket”.

* ”Förutsättningar för bra undervisning och studiero i alla delar av landet”.

* ”Bättre arbetsmiljö i skolan för lärare och elever”.