Agendan ska ”intensifiera arbetet med att skapa ökade förutsättningar för en fortsatt integration inom Öresundsregionen och undanröja de hinder som försvårar en sådan fortsatt integration”.


Motionärerna påpekar att ”Öresund är en av Europas mest spännande och dynamiska regioner med nära 4 miljoner invånare” och står för ”mer än en fjärdedel av Danmarks och Sveriges sammanlagda bnp” och med ”rätt förutsättningar kan en ökad Öresundsintegration fortsätta vara en motor för såväl svensk som dansk ekonomi”.
 
Anledningen till att en nationell Öresundsagenda behövs beror på att Öresundsintegrationen avstannat de senaste åren, resonerar Skånemoderaterna.
Det handlar bland annat om att de skärpta gränskontrollerna försämrar möjligheten till arbetspendling över sundet och harmonisering av skattesystem.
En nationell Öresundsagenda ska vara inriktad på jobb, utbildning, trygghet och tillväxt.
Moderaterna sträcker sig längre än Öresundsregionen och ”vill även se en  nordisk vision och strategi för våra gränsregioner med samordning av våra styrkor”.
 
Skånemoderaterna flaggar också, kanske med den skånska flaggan, för att Öresundsintegrationen ”kommer att fortsätta oavsett politiskt agerande från statsmakterna”.