Det så kallade Opinionslaboratoriet vid Göteborgs universitet, har genomfört en systematisk jämförelse av den demografiska "träffsäkerheten" i olika paneler jämfört med facit, alltså befolkningsstatistik från SCB. 

Avvikelser för de olika indikatorerna har sedan vägts samman till ett index som visar att Yougovs helt självrekryterade panel har minst demografiska avvikelser i förhållande, tvåa kommer Cint, ett företag som agerar mellanhand mellan olika aktörers självrekryterade paneler och köpare av paneler, däribland United Minds. På tredje plats kommer Novus som för en energisk argumentation för slumpmässigt rekryterade paneler, alltså med respondenter som tillfrågas om de vill vara med i motsats till självrekryterade, där respondenterna anmäler sig själva via internet.


Johan Martinsson, forskare vid statsvetenskapliga institutionen i Göteborg, blev förvånad över resultatet.

‑ De flesta verkar utgå från att självrekryterade paneler skulle vara sämre än slumpmässiga. Men det finner vi inga belägg för i den här undersökningen. Snarare tvärtom.

Samtidigt betonar han att det är första undersökningen de gör och att de inte kan dra några säkra slutsatser. Johan Martinsson har dock några funderingar kring resultaten.


‑ Webbpaneler kanske har lättare för att får bra representation eftersom de har stora poler av frivilliga. Hur de slumpmässiga panelerna rekryteras vet vi inget om. Vi vet inte hur hög svarsfrekvens de har och hur villiga respondenterna är att vara med.


Johan Martinsson betonar också att undersökningen inte ger något kvalitetsmått på de olika undersökningsmetoderna.


‑ Men när det gäller representationen är det ingen skillnad.