I mitten av juli drog Svenska Dagbladets ledarskribent Per Gudmundson viss kritik efter att ha byggt en av sina artiklar på statistik från Sentio.
 
Det norska mätinstitutet har tidigare varit ifrågasatt med siffror som uppfattats som svajiga där SD ofta fått mycket högre siffror än hos de andra undersökningsbolagen.
 
Trots det har Sentio under de två senaste valen lyckats pricka bäst när det gäller Sverigedemokraterna. Till exempel avvek Sentios sista mätning i september med knappt två tiondelar, jämfört med SDs valresultat, medan de andra instituten hade mycket större skillnader.
 
Men hur lyckades Sentio när det gäller att mäta de andra partierna, jämfört med valresultatet?
 
En genomgång av Sentios sista mätning visar att bolaget hade svårast främst med de två största partierna Socialdemokraterna och Moderaterna, men också Miljöpartiet, som alla avvek ungefär 2 procentenheter jämfört med valresultatet.
 
Socialdemokraternas stöd på 29,1 procent landade egentligen på 31,01, medan Moderaternas 20,9 förvandlades till 23,33 procent. Liksom hos de andra instituten uppvärderades Miljöpartiet även hos Sentio, som avvek med ungefär 2,8 procentenheter jämfört med valresultatet.
 
Samtidigt är avvikelserna i nivå med de andra instituten, något statsvetardoktoranden Daniel Walther, vid Umeå universitet, tidigare visat på i ett inlägg på den statsvetenskapliga bloggen Om makt och politik där han granskat hur mycket de olika mätbolagen avvek i höstens val. I sin sista mätning avvek Sentio med totalt 10,2 procentenheter, jämfört med exempelvis Sifo som avvek med 9,6 procentenheter.