Det är de de tre avsatta SD-ledamöterna Pavel Gamov, Margareta Larsson och Hanna Wigh som startar en ny politisk grupp i riksdagen. De ska hålla sitt första möte på lördag. Ett av syftena med att bilda en grupp är att kunna få ekonomiskt stöd, bland annat till ett gemensamt kansli.
 
Gruppen ska heta ”Sveriges partipolitiskt oberoende lista” (svpol).
Bildandet av gruppen har blivit känt genom att gruppen har skrivit ett brev till riksdagsförvaltningen, vilket nyhetsbyrån Sirén har tagit fram.