Sverigedemokraternas gruppledning uppmanar att lämna samtliga politiska uppdrag.
Sverigedemokraterna förklarar i ett utskick:
”Bakgrunden är att det framkommit uppgifter om att Gamov agerat mycket olämpligt. Han har mot partiets inrådan deltagit på en utlandsresa till Ryssland och bettet sig illa mot kvinnor och utländska värdar.”
Släpper inte Pavel Gamov sin riksdagsplats utesluts han ur partiet och sällar sig till de andra politiska vildarna med ursprung i SD: Hanna Wigh, Margareta Larsson samt Anna Hagwall.