I sin motion tog SD-ledmoten Anna Hagwall upp ämnet mediekoncentration och konstaterade att få ”Hela åttio procent av medierna ägs och kontrolleras av en och samma ägare. Det är inte acceptabelt”.
 
Hon utvecklade resonemanget i Aftonbladet och förklarade att det handlade om Bonnier och att ”Ingen familj, etnisk grupp eller företag skall tillåtas kontrollera direkt/indirekt mer än fem procent av media”.
Förslaget ansågs bland annat vara riktat mot Bonnier-familjens judiska bakgrund och fick stor uppmärksamhet.
Under veckan fick Sverigedemokraternas kommunikationschef Joachim Wallerstein efter ett Expo-avslöjande förklara sig i Expressen för varför han på Facebook lajkade hakkorsprydda nazistungdomar i Hitlers Bund Deutscher Mädel och en text om att vita utsätts för folkmord.
 
Sverigedemokraternas ekonomisk-politiska talesperson Oscar Sjöstedt hamnade i mediedrev efter att en video visats där han skämtar om nazister som sparkar på slaktade får de kallar ”die Juden”.
Att Sverigedemokraterna sätter hårt mot hårt, visar sparkningen av Anna Hagwall.
 
På lördag eftermiddag meddelar Sverigedemokraternas att Anna Hagwall efter samtal med partiets ”gruppledning”, läs gruppledare Mattias Karlsson, ”träder tillbaka och avgår från sina poster som ordinarie ledamot av skatteutskottet och ersättare i näringsutskottet” och ”som intern gruppledare för Sverigedemokraternas skattepolitiska grupp”.
 
Annika Hagwall ”har också bestämt sig för att följa gruppledningen uppmaning om att inte ställa upp för omval till riksdagen 2018”.
Anledningen är enligt Sverigedemokraterna ”främst den dåligt underbyggda motion om mediepolitik som Hagwall lämnat in och som skadat partiets anseende och står i direkt strid med partiets fastslagna linje på flera viktiga områden”.
 
Om den hårda linjen gäller även Anna Hagwalls manliga kollegor Joachim Wallerstein och Oscar Sjöstedt kommer att visa sig den närmaste tiden.