Med USA som förebild föreslår Sverigedemokraterna att bidrag till länder som kriminaliserar homosexualitet. Partiet vill också inrätta ett särskilt sändebud som jobbar med frågan.
SD har inlett sin dag i Almedalen 2019 med att presentera sitt förslag på SvD debatt. Inlägget är undertecknat med partiledaren Jimmie Åkesson och vice partiordförande Julia Kronlid. Jimmie Åkesson utvecklade sina tankegångar under den sedvanliga presskonferensen:

– Sverige har kommit långt när det gäller sexuella minoriteters grundläggande rättigheter och implementeringen av mänskliga rättigheter. Vi tycker att vi inrikespolitisk ska skärpa lagen för hatbrott mot homosexuella med i första hand inspiration från den amerikanska administrationen, som har gått ut och sagt att man ska agera mot länder som har kriminaliserat homosexualitet.  Vi tycker att Sverige kan haka på kampanjen, det handlar dels om att använda biståndet som påtryckningsmedel. Sverige ska inte ge statsstöd till länder som straffar människor som älskar någon av samma kön.

Jimmie Åkesson nämner Tanzania och Afghanistan som exempel på länder.

– I Afghanistan ger vi ett direkt stöd till rättväsendet, samma rättsväsende som straffar homosexuella.

Biståndsminister Peter Eriksson kommenterar förslaget i SVT Nyheter:

Peter Eriksson: ”Jätteintressant”

Sveriges biståndsminister Peter Eriksson (MP) säger att det är ”jätteintressant” att det kommer förslag från Sverigedemokraterna som rör just hbtq-frågor.

”Det är att slå in öppna dörrar. Vi driver hela tiden demokrati och hbtq-frågor i biståndssamarbeten. Och i många fall har vi lagt ner budgetbiståndet på grund av just brister när det gäller demokrati och mänskliga rättigheter”, säger han till SVT Nyheter.

Peter Eriksson ser också risker med att stoppa ett bistånd på grund av en grupps rättigheter.

”I länder där man har en repressiv attityd mot homosexuella finns det en risk att de blir utpekade som orsaken till offentliga nedskärningar”.

Jimmie Åkesson håller inte med Peter Eriksson:

– Sverige kan göra mer.