Mediekoncernen Schibsted ökade omsättningen med 6 procent under det tredje kvartalet och levererade en marginal på 23 (20) procent.

Omsättningen landade på 4,83 miljarder kronor.  Vinst före skatt ökade med 21 procent till närmare 1 100 kronor. Av de totala intäkterna står digitala prenumerationer för 5 procent. Dock ökade de digitala prenumerationsintäkterna med 30 procent.

Aftonbladet minskade omsättningen 12 procent till drygt 390 miljoner kronor. Resultatet backade med 8 procent till 23 miljoner kronor. Endast 9 procent av Aftonbladets intäkter kommer från digitala intäkter, motsvarande 37 miljoner kronor.

Schibsteds morgontidningar, inklusive Svenska Dagbladet, ökade intäkterna marginellt till 870 miljoner kronor. Resultatet ökade med 16 procent till drygt 90 miljoner kronor.

Sweden Marketplaces, som består av Blocket, Qasa och BytBil, hamnade på en omsättning på 273 miljoner kronor.