Mediekoncernen Schibsted redovisar för det andra kvartalet 2019 tillväxt för de digitala projekten, medan kvällstidningen Aftonbladet tappar i omsättning efter tapp från spelannonsörer.
Koncernen Schibsted ökade omsättningen under det andra kvartalet med 4 procent till 5,3 miljarder kronor. Borträknat Adevinta, som säljer eftertextannonser i Frankrike och Spanien, ökade Schibsted omsättningen med 1 procent till 3,4 miljarder kronor.

Rörelseresultatet (Ebitda) ökade med 18 procent till närmare 1,2 miljarder kronor.

De digitala prenumerationsintäkterna för Schibsteds nyhetsmedier i Sverige och Norge, inräknat Aftonbladet och Svenska Dagbladet, ökade med 22 procent.

Schibsteds morgontidningar, inklusive SvD, ökade omsättningen marginellt till närmare 980 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade med 62 procent till 108 miljoner

Aftonbladets omsättning utgör runt 8 procent av Schibsteds totala omsättning. Detta efter att Aftonbladets omsättning sjönk med 14 procent till 439 miljoner kronor. Fallet beror på minskade intäkter från spelbolagen, anger Schibsted. Aftonbladet rörelseresultat föll med 47 procent till 30 miljoner kronor. Sweden Marketplaces, med Blocket, Bytbil och Quasa ökade med 1,1 procent till 293 miljoner kronor. Rörelseresultatet minskade med 9 procent till 138 miljoner efter ”strukturella förändringar i koncernen”.