Ny generaldirektör för SCB är Joakim Stymne, idag generaldirektör för Statens Tjänstepensionsverk.  

Joakim Stymne har tidigare jobbat som statssekreterare på kulturdepartementet och utrikesdepartementet under Moderaterna. Han har även jobbat på Svenskt Näringsliv.


Joakim Stymne tillträder som generaldirektör den 11 december. Då ersätter han Helen Stoye som är vikarierande generaldirektör för SCB.