Med Vänsterpartiet inräknat får den rödgröna sidan 43,4 procent.
 
Det tredje blocket, Sverigedemokraterna, hamnar enligt SCB på 14,8 procent, en uppgång med 1,9 procentenheter sedan valet 2014.
Det största partiet heter ännu Socialdemokraterna med 32,6 procent, en ökning med 1,6 procentenheter sedan valet. Moderaterna landar på 22 procent (-1,1). Centerpartiet står för den största ökningen av alla partier, upp 3,6 procentenheter till 9,5 procent. Mest stryk har Miljöpartiet tagit med en minskning med 3,1 procentenheter till 3,8 procent. Andelen osäkra väljare ligger på 18 procent.

mer om
Undersökningen genomfördes 27 oktober till 28 november bland 8 919 respondenter med ett bortfall på 47 procent. 4 715 svarade på enkäten som gjordes både via webb och telefon.