SAS har 70 flygningar till USA per vecka och skulle påverkas mest av preclearance, som innebär att passagerna slipper stå i passkön i USA utan betraktas som inrikespassagerare. Näringsminister Mikael Damberg betraktar preclearance som viktigt för relationerna med USA och möjligheten att få huvudkontor etablerade i Stockholm.
 
Med statens egna bolag SAS sågar regeringens politik i ett remissyttrande.
 
SAS skriver:
”Regeringen har för avsikt att föreslå en flygskatt, som innebär en merkostnad på 250 kronor för alla avresande passagerare till USA från 1 april, 2018. Förslaget har kritiserats bland annat av den amerikanska administrationen eftersom det anses kunna hota införandet av preclearance. SAS delar den uppfattningen.”
 
Regeringens idé att preclearance ska ge fler direktlinjer från Stockholm till USA, avfärdar SAS:
”Regeringen vill genom sitt förslag till flygskatt minska resandet. Det är en helt omöjlig ekvation”.
SAS föreslår att regeringen avstår från att lägga en proposition om preclearance ”intill dess att förslaget om flygskatt dras tillbaka”.
”De ökade kostnader som preclearance genererar i sig själv, tillsammans med flygskatten gör att Stockholm/Arlandas konkurrenskraft kommer att försvagas, och varken SAS eller andra flygbolag kommer att vilja eller kunna satsa på nya direktlinjer med dessa försämrade förutsättningar”.