När EU-kommissionen kräver att svenska staten mot bötesvite åtgärdar sju punkter vad gäller mervärdesersättningarna till Samhall, får det konsekvenser för det statliga företaget:
– Kommissionen vill se en ny ersättningsmekanism och att vi tydligare redovisar vad ersättningarna går till, vilket långsiktigt är bra, säger Samhalls kommunikationschef Albin Falkmer, som är noga med att poängtera att det är staten och inte Samhall som är part i målet.
 
Albin Falkmer har dock synpunkter på hur Almega och Städföretagen lägger upp sin version av storyn:
– Jag tycker att det är en märklig och tråkig bildsättning av Städföretagen när de säger att ’EU fäller staten’. Samhall grundades 1980 när inte Sverige var med i EU, sedan dess har det kommit flera nya EU-direktiv. Nu ville EU-kommissionen veta hur det gick till när Samhall grundades, om det skedde en upphandling och om hur vi redovisar våra ersättningar (från staten). Det handlar inte om prisdumpning, som Städföretagen säger. Det handlar om ett förtydligande av regelverket.

Det ska ändå utses en myndighet som granskar Samhall?
– Det är inte min bild. Konkurrensverket granskar oss redan i dag.