SAKER MAN SER. Finn fem fel på bilden. Oppositionsborgarrådet i Stockholm Anna König Jerlmyr, har knappast gjort sig känd som ivrig förespråkare av tjuvaffischering och klotter på allmän plats, har hamnat i just detta sammanhang. På Ellevios elskåp.  Av affischen framgår att den moderata politikern under ”Stockholmsmötet hoppas få träffa stockholmare 7 december. I den fackliga centralorganisationen TCOs lokaler. Living the brand. Allt detta berättat med brasklapp för alla typer av dolda pr-kupper.