Vad gäller aktiva medlemmar ökade Läkarförbundet mest med 1 490 nya medlemmar till 37 177 medlemmar. Akademikerförbundet och Lärarnas Riksförbund hör också till förbunden med störst tillväxt i antal medlemmar. Procentuellt växte dock Reservofficerarna snabbast med 18 procent.
 
När det gäller alla medlemmar, alltså även pensionärer och studerande, växte Sveriges Ingenjörer snabbast med 3 627 nya medlemmar. Vad gäller aktiva medlemmar minskade förbundet snarare. Mest minskade Sveriges Arbetsterapeuter som tappade 1,9 procent av medlemmarna.