Varje år släpper Saco sin rapport Framtidsutsikter som studerar var jobben finns om fem år. Rapporten bygger på de olika medlemsförbundens prognoser. Dik och Jusek organiserar kommunikatörer.


”Yrkesområdet kommunikation och media är populärt och det finns inga tecken på att intresset för utbildningsområdet kommunikation svalnar. Därför antas konkurrensen om jobben vara stor även framöver”, står att läsa i rapporten.
 
Konkurrensen avspeglas i att att ”utbildade inom kommunikation har en något högre arbetslöshet jämfört med den genomsnittliga arbetslösheten för samtliga akademikergrupper”.
Det handlar om att fler utbildar sig till kommunikatör än vad marknaden har behov för:
”Det finns även en mängd olika utbildningar inom området kommunikation både på akademisk nivå, som diplomutbildning och inom yrkeshögskolan. Det finns inget som tyder på att intresset för kommunikationsområdet kommer att minska framöver. Därför är prognosen fortsatt stor konkurrens om jobben om fem år.”
 
Däremot gynnas den som ”är duktig på att jobba med digitalt material och är snabb på att haka på nya trender och kommunikationssätt”.