Förslaget går ut på att företagen inför föreskrifter om att vds ”årliga löneökningstakt inte ska vara högre än löneökningstakten för övriga anställda i företaget”. Annars ”måste företagen förklara sig i årsredovisningen”.
 
LO vill dessutom ha en hårdare beskattning av kapitalinkomster.
 
Årets rapport visar att de 50 direktörerna i snitt har årsinkomster, från lön och kapital, som motsvarar 55 industriarbetaters årslöner. Vilket är nytt rekord för LOs rapport.
 
LOs räknar in kapitalinkomster för direktörerna men inte för löntagarna och tar heller inte upp hur skatterna jämnar ut löneskillnaderna.
– Anledningen att vi inkluderar kapitalinkomsterna är att makthavarna har byggt förmögenheter utifrån sina positioner. Och det finns ingen statistik över totalinkomst för industriarbetare men i realiteten är inkomster från kapital nära med noll, säger Anna Almqvist, LO-ekonom.
Dock är löneskillnaderna ändå mindre i Sverige än i andra länder.
– Om vi bara tittar på löneskillnader är de mindre än på annat håll. Det är så den svenska modellen fungerar. Vi har lyckat höja reallönerna för vanliga löntagare. Däremot ser vi att inkomstskillnaderna ökar.
Årets rapport är den 18 i ordningen. Hur relevant är den egentligen idag?
– Vi ser att det finns ett stort intresse både från medier och allmänhet. Många tycker att det är extrema inkomskillnader.
Svenskt Näringslivs presschef Peter Isling är inte imponerad.
– De gör en populistisk rapport med förutsägbart resultat. Jag tror att folk börjar tröttna på den.
Han tycker rapporten rentav är ”ohederlig”.
– LO blandar som vanligt äpplen med päron och gör skeva jämförelser med en mindre grupp högavlönade och en stor grupp löntagare. Bland Svenskt Näringslivs medlemmar är snittlönen för en vd cirka 80 000 kr per månad.
Svenskt Näringsliv vill hellre prata om utanförskap på arbetsmarknaden.
– Sverige tillhör de länder som har lägst inkomstskillnader. Den ökning vi kunnat skönja på senare år förklaras i huvudsak av att utrikes födda inte får jobb och att den gruppen ökat. Men det blundar man för eftersom LO är en del av problemet, deras lönepolitik stänger utrikes födda ute från arbetsmarknaden, säger Peter Isling.