Upphandlingsdata visar hur mycket Volvos ägare, kinesiska Geely, lägger på byggnaden på sitt utvecklingscenter i Göteborg. Geelys pr-chef Stefan Lundin, berättar mer om planerna, i vika bland annat ingår att ta fram ett eget varumärke för utvecklingscentret.

Byggbolaget Bra bygg har fått en order på 1,5 miljarder för att bygga ”fas 2” av Geelys utvecklingscenter i Göteborg. Då uppstår ju frågan vad som ingår i beloppet?

”Upphandlingen handlar om fas 2 i bygget av hela centrumet. Det rör sig alltså om byggnad två av planerade fem. Summan handlar om kostnaden för byggnationen för entrepenadsföretaget BRA bygg som är byggbolag”, berättar Stefan Lundin, via mejl.

Lägger Geely kanske mer än så på andra saker till utvecklingscentret?
”Investeringen i hela campuset, de fem byggnaderna, är givetvis större än enbart investeringen för fas 2. Inräknat är inte kostnaderna för de enskilda bolagen inom koncernen som kommer vara hyresgäster i anläggningen. Den totala investeringen som Geely gör är i nuläget inte sammanräknad, men rör sig om flera miljarder”.

När ska bygget vara klart?
”Stefan: Fas 2 skall vara inflyttningsklart omkring årsskiftet 2020/2021. Byggnad ett är klar nu till årsskiftet och de första gästerna kommer flytta in i januari. Hela campuset beräknas vara färdigt 2022.”

Vilka fler parter, intressenter hyresgäster deltar i projektet?
Stefan: I dagsläget är Geelys olika dotterbolag på Lindholmen redo att börja flytta in, med CEVT AB, Lynk & Co och Geely Design som deltagare. Några fler delar av organisationen kommer sannolikt också att flytta in. Vi har också offentliggjort Castellum-bolaget United Spaces som ett av de första större bolagen med 5-600 arbetsplatser. Sedan har vi några intressanta, kanske lite oväntade, samarbetspartners som vi just nu förbereder kommunikation kring. Framåt kommer vi också offentliggöra vem som blir operatör av hotellverksamheten som kommer finnas i anläggningen.”

Vad betyder projektet för Geely och Göteborg?
”Väldigt många olika saker faktiskt. För Geelys verksamheter på Lindholmen som idag sitter väldigt utspridda i lokaler som är trångbodda kommer det bli både billigare och mer ändamålsenligt att sitta samlade. Jag har till exempel köpt mig en sparkcykel bara för att ta mig runt mellan de olika delarna på Lindholmen, vilket är bra för min figur men tar ganska mycket tid när man ska springa runt mellan möten i olika lokaler. Så jag delar nog en längtan med de flesta att få en bättre situation rent lokalmässigt. Det är en normal företagsekonomisk kalkyl bakom satsningen, förutom immateriella synergier som vi hoppas ska uppstå i en spännande miljö där olika bolag kan mötas. För Göteborgsregionens del innebär satsningen också att Geely fysiskt etablerar sig långsiktigt i egna ägda lokaliteter, vilket också från Geelys sida handlar om att visa förtroende för regionen och ett committment till både staden och de egna anställda. Symbolvärdet är viktigt. Självklart hoppas vi också kunna bidra till Göteborgs attraktivitet som en kunskapsregion som kan attrahera spetskompetens från olika delar av världen. Jag vill också poängtera att innovationscentrat ingår i hela det ekosystem av inkubatorer, science parks osv som nu växer i och kring Göteborg, med Lindholmen Science Park, GoCo i Mölndal, Global Business Gate på andra sidan älven med flera. Det här är en del av regionens satsning på innovations och spetskompetens.”

Hur påverkas projektet av relationerna på statlig nivå mellan Kina och Sverige, det har ju varit en del diskussioner om oschysta konkurrensvillkor, handelskrig, sättet kinesiska turister behandlas på, svenska häktade förläggare och så vidare?
”Som privatägt företag är det inte något vi blir påverkade av direkt. Vi kommer inte heller att tillverka några produkter inom ramen för campusets verksamhet, så tariffer eller tullar är inte heller något som direkt berör vårt projekt. Största utmaningen som jag ser personligen är media och allmänhet som tyvärr lätt förväxlar äpplen och päron, lite grand som när amerikanska politiker och fans uppmanade till bojkott av Ikea och Absolut Vodka på grund av rättegången mot A$AP Rocky nu i somras.  På koncernnivå som internationell fordonstillverkare följer företaget självklart den globala utvecklingen noggrant, men det är inget som direkt har med Geely Innovation Centre-projektet att göra.”

Något mer att ta upp?
”Ur ett pr- och kommunikationssperspektiv har vi ganska många utmaningar i och med att koncernen Geely är stor och täcker mycket, vilket gör att det är svårt för media, allmänhet och även anställda inom de olika bolagen att förstå hur bolagen hänger ihop och vilka roller de olika enheterna har i koncernen. Mycket av mitt arbete går ut på att tydliggöra hur koncernen ser ut, vilka bolag som arbetar med vad, och inte minst när det gäller innovationscentrat förklara att det inte direkt är en fordonsutvecklingsverksamhet, vilket är lätt att tro. Därför kommer vi snart att lansera ett nytt varumärke för centrat som gör att man kanske tänker mer på en entreprenörsmiljö än ett forskningslaboratorium med folk i vita rockar.