Facebooks färska bokslut visar att den amerikanska it-giganten Facebook ökade omsättningen för sitt svenska bolag med 18 procent till 113 miljoner kronor.  Det motsvarar ungefär en tiondel av Facebooks annonsförsäljning under 2017 i Sverige som låg på 1-1,5 miljarder kronor av totat 2 miljarder kronor som investerades ni annonser för sociala medier, enligt IRM. Omsättningen i det svenska bolaget ligger alltså på en tiondedel av den faktiska försäljningen.

Facebook ökade rörelseresultatet med 57 procent till 13 miljoner kronor. Facebook ökade skatteinbetalningen med 175 procent till 6,9 miljoner kronor.

Antalet anställda ökade från 23 till 29. En anställd på Facebook omsatte 3,9 miljoner kronor år 2017 och drog personalkostnader på 2,3 miljoner kronor.

Facebooks svenska bolag ägnar sig främst åt marknadsstöd och försäljning. Driften av datorcentralerna i Luleå ingår inte.

Även Googles omsättning i Sverige ligger på runt en tiondel av vad bolaget omsätter på annonsmarknaden.  Försäljningen av främst sökord låg uppskattningsvis på runt 8 miljarder kronor.

Omsättningen ökade med 27 procent till 802 miljoner kronor.  Google ökade rörelseresultatet i Sverige med 28 procent till 66 miljoner kronor.

Även Google ökade skatteinbetalningen med 146 procent till 13,6 miljoner kronor.

En anställd på Google omsatte 3,4 miljoner kronor och drog personalkostnader på 2,1 miljoner kronor.