Socialdemokraterna anser inte att statens andelar i Telia kan säljas av försvarsskäl.

Socialdemokraterna skickar just nu ut ett pressmeddelande där partiet redogör för försvarsutskottet ståndpunkt. Försvarsutskottet ska ha enats om följande yttrande:

”en eventuell avyttring av statens andel i Telia Company AB, eller ett på sikt minskat statligt aktieinnehav, måste föregås av en grundlig risk- och konsekvensanalys och att verktyg för att förebygga och förhindra eventuella risker finns på plats”.

Alltså inte tvärstopp för en försäljning.

Men Socialdemokraterna vill inte sälja:

”Vi socialdemokrater ser i förlängningen ingen möjlighet till försäljning. Jag hoppas att moderaterna i näringsutskottet lyssnar på sina partivänner i försvarsutskottet, rikets säkerhet måste gå före ideologisk privatiseringsiver”, skriver Niklas Karlsson (s), vice ordförande i försvarsutskottet, i pressmeddelandet.