Tanken är att staten ska stå för halva lönekostnaden. Pengarna ska räcka till 5 000 nya lärarassistenter, som ska snabbutbildas.

Hur hoppas ni att förslaget ska landa?
– I att barnen ska lära sig mer i skolan, att varje barn i Sverige ska få med sig de kunskaperna man behöver från skolan genom att lärarna ska kunna fokusera mer av sin tid på at vara lärare så har man lärarassistenter som kan avlasta med andra arbetsuppgifter, säger finansminister Magdalena Andersson (s).

Hur många lärarassistenter behövs egentligen, liberalerna pratar om att det behöves 18 000?
– Med det här riktade statsbidraget så motsvarar det 5 000 lärarassistenter men där utöver vill vi ju höja de generella statsbidragen till kommunerna, vi vill ha särskilda stöd från skolkommissionen så sammanlagt satsar vi ju 11,5 miljarder på skolan nästa mandatperiod. Och det är klart att en del kommuner kommer välja att anställa fler lärarassistenter, andra kanske anställer fler specialpedagoger och ytterligare andra fler lärare. Det ser lite olika ut i olika kommuner och säkert i olika delar av kommunerna också.

Socialdemokraterna förslår också att kommunerna ska anställa fritidsutvecklare, en person som sitter på kommun och sköter kontakter med föreningar och kulturskolor.

Socialdemokraterna vill också permanenta de 500 miljoner kronor extra som tidigare har gått till fritids. Utöver det lovar S 250 miljoner extra till fritids.

Socialdemokraterna föreslår även en ny nationell utbildningsform, Läraraspiranter, där lärarstuderande jobbar samtidigt som de utbildar sig.

Vidare ska akademiker ”enkelt” kunna bli lärare, en utbildningsgaranti för akademiker som vill bli lärare, ska finnas en potential på 2 000 akademiker som kan bli lärare.