Underskriften visar att frågan om vinster i välfärden till viss del skär igenom partigränserna. I egenskap av styrelsemedlem skriver Anitra Steen, tidigare departementsråd och statssekreterare i flera S-regeringar.
 
Attendo har flera invändningar mot förslaget om vinsttak som har tagits fram av utredaren Ilmar Reepalu på uppdrag av regeringen.
 
Attendo anser bland annat att utredningen
*  bygger på en ”felaktig analys av vad välfärdsföretagen bidrar med”.
* missbedömer konsekvenserna av sina förslag då vinsttaket betyder vinstförbud för 8 av 10 välfärdsföretag.
* inte seriöst tittat på alternativ eller övervägt förslag som höjer kvaliteten även i offentlig verksamhet.