Socialdemokraternas topptrio Jytte Guteland, Johan Danielsson och Helen Fritzon har presenterat partiets prioriteringar i EU-valet.

Socialdemokraterna lyfter fram fyra områden i sin EU-valsplattform:

* Demokratin – ”stå upp för alla människors lika värde och rättigheter, fria medier, oberoende domstolar och som bekämpar den gränsöverskridande brottsligheten”.

* Fler, trygga jobb – sätta ”löntagares intressen före storföretagens, ”försvara svenska kollektivavtal”, ”stoppa skattefusk”, ”fler kvinnor som jobbar”.

* Europa ska gå ”före i kampen mot klimathotet” – ”högre ambitioner att jaga de företag och regeringar som inte gör sin del för att minska utsläppen” och ”ökade drivkrafterna för att ställa om så att målen i Parisavtalet nås”.  Socialdemokraterna talar särskilt om ”cirkulär ekonomi” och ”hållbart samhällsbygge”.

* Europa ska vara ”en stark global aktör” – ”värna internationellt samarbete”, ”verka för en fri och rättvis världshandel”, ”stärka insatserna för Europas säkerhet och gemensamt ansvar för migrationspolitiken”.