Regeringen föreslår nu att fler av de ensamkommande som drabbats av långa handläggningstider ska få en ny möjlighet till uppehållstillstånd för studier på gymnasial nivå, det gäller introduktionsprogram och nationellt program på gymnasiet, eller motsvarande utbildningar på gymnasial nivå på komvux och folkhögskola samt  "yrkespaket".


Förändringarna föreslås göras inom gymnasiereglerna i den tillfälliga lagen.
De som får möjligheter till uppehållstillstånd är ensamkommande som sökte asyl senast den 24 november 2015.
dessutom krävs att den ensamkommande:
* har väntat 15 månader eller längre på beslut från Migrationsverket
* har fått sin asylansökan prövad enligt den tillfälliga lagen, det vill säga efter den 20 juli 2016.
* registrerats som barn vid ankomst.
* studerar eller har studerat och har för avsikt att fortsätta att studera på gymnasial nivå.
* fortfarande befinner sig i landet, och inte begått brott.
* lämnar in en ansökan inom tre månader efter att bestämmelserna träder i kraft.
Tanken är att lagförändringen ska vara på plats innan sommaren 2018. Dock måste förslaget ta sig igenom riksdagen.
Ensamkommande som har kommit efter 24 november 2015 eller med en kortare handläggningstid än 15 månader omfattas inte av förslaget.