Rud Pedersen-koncernens två byråer Rud Pedersen och Kings Street hittar förstärkningar med erfarenheter från svenskt näringsliv.

Per Mosseby, som har jobbat med digitaliseringsfrågor både för McKinsey och SKL (Numera SKR, Sveriges kommuner och regioner, blir senior rådgivare Rud Pedersens avdelning för public affairs.

Johanna Unghanse, senast operativ chef för Miltton Labs, och tidigare vice vd på Stockholms Handelskammare knyts till Rud Pedersen Group och King Street som fristående senior rådgivare.