Han fick frågan för drygt en vecka sedan och kunde helt enkelt inte tacka nej.
 
– Det kändes som att det var läge att göra något nytt. Jag har varit på TCO i väldigt lång tid i den här rollen. Men dessutom är de frågor som ministern ansvarar för, gymnasie- och kunskapslyftsfrågorna, så otroligt centrala för politiken att nå målen om full sysselsättning, att få ner arbetslösheten och ge alla människor en bra chans, säger Roger Mörtvik.
 
Närmast kommer han från TCO, där han varit samhällspolitisk chef sedan 2008. Roger Mörtvik, som ofta synts i debatten kring bland annat arbetsmarknadsfrågor, har tidigare också jobbat som politiskt sakkunnig i arbetsmarknadsdepartementet hos Ulrica Messing.
 
Att han nu börjar med utbildningsfrågor är egentligen inget nytt för honom.
 
– Jag har jobbat med i princip alla samhällspolitiska frågor och har varit särskilt intresserad under en lång tid av utbildningsfrågor och kanske framförallt utbildningsproblematiken som handlar om att många unga inte klarar av gymnasieskolan, säger han.