Cision, som levererar system för förtjänta medier, köps ut från börsen.

Bolaget säljs i sin helhet till ett bolag kopplat till Platinum Equity för drygt 26 miljarder kronor.

Affären betalas i cash för 96 kronor per aktie, en premium på 34 procent.

Affären förväntas vara genomförd första kvartalet 2020.

Cision har sitt ursprung i Stockholm från 1892 då Svenska Telegrambyrån startade en annonsavdelning. Bolaget utvecklades till Pressurklipp och sedan Observer för att år 2007 bli Cision.

Under 2014-2015 fusionerades Cision med Vocus och Gorkana och har i dag huvudkontoret i Chicago.