Pr-byrån ökar både byråintäkt och rörelseresultat under sitt senast redovisade räkenskapsår 2018 (brutet i maj).

Byråintäkten ökade med 5,6 procent till 11,4 miljoner kronor. Omsättningen ökade med 25 procent till 19,5 miljoner kronor. Rörelseresultatet ökade från 717 000 kronor till 2,2 miljoner kronor. Rörelsemarginalen ökade med 13 procentenheter till drygt 19 procent, räknat på byråintäkt.
Antalet anställda minskade från 12 till 11 snittanställda.