Rippler ökade under sitt senaste räkenskapsår (brutet april) omsättningen med 20 procent till 15,7 miljoner kronor. Byråintäkten ökade med 3,4 procent till 11 miljoner kronor.

Rörelseresultatet minskade däremot med 22 procent till 717 000 kronor. Rörelsemarginalen räknad på omsättningen minskade med 2,5 procentenheter till 4,6 procent.


Personalstyrkan ökade med en snittanställd till 12.