Dagens Nyheter har gått igenom telefonloggar och mejl som bland annat ska ha visat hur Susanne Ackum har lovat bort tjänster innan de utlysts. När tidningen försökte konfrontera henne, valde hon att avgå varpå Riksrevisionen efter klockan 18 på fredag eftermiddag mejlade ut ett hastigt formulerat pressmeddelande.
 
”Jag har agerat på ett sätt som innebär att jag anser det omöjligt att utöva mitt uppdrag som riksrevisor med fortsatt förtroende för mig och Riksrevisionen. Det handlar om hur jag använt externa källor i mitt nätverk för att få synpunkter på kvaliteten i några av mina granskningar”, skriver Susanne Ackum.
Hon skriver vidare:
”Jag har också uttryckt mig olämpligt i samband med rekryteringsärenden. Jag har även skickat ett par mejl rörande internt arbete till min sambo”.
Just detta kan vara pikant då Susanne Ackum är sambo med historikern, kolumnisten och debattören Gunnar Wetterberg som tidigare var samhällspolitisk chef för Saco.
Susanne Ackum tillträdde som riksrevisor den 1 augusti 2015. Nu tar riksrevisor Margareta Åberg över Susanne Ackums ”marbetsuppgifter” (sic) som det heter i pressmeddelandet.
Susanne Ackum var statssekreterare hos Anders Borg vid Finansdepartementet med ansvar för ekonomisk politik och internationella frågor från januari 2010 till regeringen Reinfeldts avgång september 2014.