Vänsterpartiet var nöjda med att höja skatten på investerarsparkontot (ISK) med 0,25 procentenheter, något som ska ge staten intäkter på 790 miljoner kronor.


Investeringssparkonto är en reform som genomfördes för att göra det enklare för privatpersoner att spara i aktier och i dag har finns 2,3 miljoner investeringssparkonton med drygt 500 miljarder kronor i kapital.
Nu ska Riksrevisionen granska om målen har nått och vilka kostnader staten har fått ta.
”Reformen bedömdes på kort sikt kunna bidra positivt till statsfinanserna, men de senaste årens låga räntor har gjort nivån på beskattningen väldigt låg. Vi granskar nu bland annat vilka statsfinansiella kostnader som införandet av investeringssparkonto har lett till”, kommenterar riksrevisor Ingvar Mattson.