Bakgrunden är EU-domstolens beslut att datalagringsdirektivet ska upphöra att gälla. Därmed ansåg teleoperatören Tele2 att mobiltelesamtal inte längre behövde lagras.
Eva-Lotta Hedin anser emellertid att svensk lag säger något annat och att den gäller. Därför har hon anmält Tele2 till Post- och Telestyrelsen (PTS) för att bolaget inte längre följer datalagringsdirektivet och krävt att myndigheten vidtar åtgärder mot Tele2.
 
Piratpartiets ungdomsförbund Ung pirat anser att det nu är olagligt att lagra data och därför är det tjänstefel av RPS chefsjurist att försöka få PTS att tvinga Tele2 att lagra data.
Ung Pirats ordförande Gustav Nipe berättar att han i går polisanmälde Eva-Lotta Hedin vid polisen i Uppsala.

Vad hoppas du uppnå?
– Att en åklagare tar upp frågan om att dld inte kan tillämpas längre efter förra veckans beslut från EU-domstolen, säger Gustav Nipe i en mejlintervju med Dagens Opinion.
 
Föregår du inte handlingarna, Sverige har väl möjlighet att fatta egna beslut om datalagring? 
– Det enda rimliga tolkningen enligt Test-achats domen från 2011 EU-domstolen ska ett direktiv som blir nerslaget av EU-domstolen sluta direkt tillämpas i ett medlemsland. Därmed är det tjänstefel av en svensk polis att gå förbise EU-domstolen och ge sig på Tele2.
 
Är det inte rimligt att polisen ska kunna använda data från teletrafik vid brottsutredningar?
– Det är fel att logga denna enorma mängd information mot folk som inte är misstänkta för brott. Vi anser att personer som inte är misstänkta inte ska kunna loggas.
 
 Hur föreslår ni själva att polisen ska göra?
– Vårt förslag är att polisväsendet ska syssla med att undersöka misstänkta. Polisen använder idag datalagringsdirektivet för trålning efter eventuellt misstänkta.