Riksdagsstyrelsen ska utreda Riksrevisionens ledningsstruktur. Det anser Konstitutionsutskottet (KU), som ger sin instruktion i form av ett tillkännagivande.

Syftet är att Riksrevisionen ”ska ges stabila förhållanden och bra förutsättningar att utföra sitt uppdrag”. Utredningen ska ske via en parlamentarisk utredning. Utredningen ska titta på olika organisationsformer:

* en traditionell myndighetsledning där riksdagen utser endast en riksrevisor

* en ledning med en riksrevisor och två biträdande riksrevisorer, som 2017 års riksrevisionsutredning rekommenderade

* en annan ledningsstruktur som utredningen tycker det är relevant att fundera på, till exempel den organisation med en chefsriksrevisor som också är myndighetschef och två riksrevisorer som 2017 års utredning diskuterade

*den nuvarande ledningsstruktur med tre riksrevisorer, varav en är riksrevisor med administrativt ansvar.

Därefter ska den parlamentariska utredningen lägga fram ett förslag till hur Riksrevisionens ledning ska vara utformad.