Det är den socialdemokratiska riksdagsledamoten Lars Eriksson som går in som ny seniorkonsult på The Labyrinth. Lars Eriksson har varit riksdagsledamot i sex år och sitter i dag i civilutskottet. Han har även varit ledamot i den statliga utredningen Bostadsplaneringskommittén.
 
Dagens Opinion söker Lars Eriksson.