Riksdagsstyrelsen tycker att Riksrevisionen behöver ett tydligare ledarskap och föreslår en ny ledningsstruktur.

Efter en parlamentarisk utredning föreslår riksdagsstyrelsen att Riksrevisionen ska ledas av en riksrevisor i stället för tre som i dag. Riksrevisionen ska ledas som en vanlig myndighet, dock med hänsyn taget till att den ligger under riksdagen och inte under regeringen.

Riksrevisorn ska ensam ansvarar för myndigheten och för granskningen  av den statliga verksamheten.

Riksrevisionens administrativa uppgifter föreslås skötas av en ”riksrevisionsdirektör”, ska får ”en stark ställning” ”och ”bland annat kunna ta egna kontakter med riksdagen” och även utföra granskningar där riksrevisorn är jävig.

Den nya ordningen föreslås gälla från 1 april 2020. Förslaget ska nu beredas inför beslut i riksdagen av konstitutionsutskottet.

Utredare har varit Cristina Eriksson Stephanson.