Beslutet fattades igår som en reaktion mot att regeringen tillsatt en utredning som ser över möjligheterna att låta kommunerna ta över ansvaret.
 
Alliansen tycker att ansvaret ska ligga kvar hos producenterna, men föreslår ett stärkt samarbete med kommunerna.
 
Återvinningsindustrierna välkomnar riksdagens ställningstagande.
 
– Den viktigaste åtgärden regeringen kan vidta för att driva på återvinningen och förbättra servicen är att ställa tydliga krav på producenterna och möjliggöra för aktörerna på marknaden att i samarbete skapa lösningar. Alla krafter behövs för att återvinna mer och skapa en cirkulär ekonomi. Lösningen finns inte i kommunala monopol, säger Britt Sahleström, vd för Återvinningsindustrierna, i en kommentar.