Riksbanken rör inte räntan nu men flaggar för en höjning.

Riksbanken låter reporäntan ligga oförändrad på −0,50 procent.

”Svensk konjunktur är stark och inflationen är vid målet på 2 procent. Sedan det penningpolitiska beslutet i september har utvecklingen i stora drag varit som förväntat och prognoserna är i stort sett oförändrade”, motiverar Riksbanken.

Men detta kan komma att ändras:

”Om ekonomin utvecklas på ett sätt som fortsätter att stödja utsikterna för inflationen bedömer direktionen att det snart är lämpligt att börja höja reporäntan i långsam takt. Prognosen för reporäntan är densamma som i september och indikerar att räntan höjs med 0,25 procentenheter i antingen december eller februari.”