RHR ökade omsättningen med 33 procent till 11,9 miljoner kronor.

Byrån redovisade inga personalkostnader men väl ”köpta tjänster och material” på 11,6 miljoner kronor.

Rörelseresultatet landade på -17.000 kronor jämfört med 113 000 kronor föregående år.