RHR, Malmöbyrån som levererar corporate, ökade omsättningen med 2,4 procent, men redovisar en låg lönsamhet under sitt senaste räkenskapsår (brutet juli).

Byrån ökade omsättningen med 2,4 procent till 12,2 miljoner kronor. Inga löner betals ut och byrån specar heller inga anställda. Detta kan tyda på att delägarna fakturerar bolaget. Byrån gick  med 196 kronor i vinst jämfört med en rörelseförlust på -17 000 kronor under föregående år.