Övergripande vill de ta en position inom ”framtidens smarta städer”. Nissan och Renault driver därför tillsammans två temadagar med vardera ett seminarium. Tema för dag ett är trafikbuller och för dag två transporter. De två bilmärkena presenterar sig som ”Renault-Nissan alliansen”.
 
Båda har elbilar på plats för provkörning på Skeppsbron i hamnen.

Dagens Opinion har sökt Nissan för en kommentar.