Pr-byrån Wenderfalck slog rekord i omsättning och ägarna firade med en miljonutdelning.

Under 2018 ökade Wenderfalck omsättningen med 14 procent till 39,4 miljoner kronor. Det är byråns högsta omsättning i Bolagsverkets mannaminne. Rörelseresultatet ökade med 10 procent till 4,0 miljoner kronor och rörelsemarginalen hoppade upp 6,3 procentenheter till 29 procent. Detta firade ägarna genom att ta ut 2,8 miljoner av vinstmedlen.

Under 2018 ökade personalstyrkan från 27 till 32 anställda. Omsättning per anställd föll med 3,8 procent till 1,23 miljoner kronor. Personalkostnaden per anställd föll med 5,3 procent till 640 000 kronor.