När en av regionens kommunikatörer vidarebefordrade information om att det skulle produceras produceras två nya ölsorter lokalt i Umeå då staden är europeisk kulturhuvudstad, reagerade Maria Wiksten (kd), som ska ha skickat ut ett pressmeddelande. Hon vill veta vad som gäller för en myndighets agerande i sociala medier och har lämnat in en interpellation i ämnet till förbundsfullmäktige. Hon i ifrågasätter också att inlägget, som hon jämställer med offentlig handling, togs bort.
Thomas Hartman berättar:

‑ En av våra kommunikatörer som har huvudansvaret för våra sociala nätverk uppmärksammade de två ölsorterna. Hon fick till det med odet "läskande".

Han har inga invändningar mot kritiken.

‑ Jag vill att vi ska ligga i framkant. Så den typen av frågor får man ta. Jag är stolt över mina medarbetare som bryter ny mark. Det jag möjligen ifrågasätter är att tweeten raderades.
 
Thomas Hartman har inga planer på restriktioner för kommunikatörerna.

‑ Vi vill ligga i framkant och då vill jag inte att medarbetarna ska vara rädda. Men det finns en del övervägande att göra. En region är en orkester av individer som vi vill lyfta fram. Det etiska övervägande är konkurrensfrågan, att inte någon entreprenör förfördelas, att vi har en geografisk spridning.
 

Så du har inga problem att som myndighet lyfta fram kommersiella varumärken?

‑ Tvärtom. Det är vår uppgift. Västerbotten handlar om mer än en ost.


Men kan inte det snedvrida konkurrensen?

‑ Det finns en sådan aspekt. Men över tid får du balans. I det här gäller det att satsa och vara framme. Om alla röster ska höras lika mycket, skapar det passivitet. Nerven och dramat försvinner nerven. Då får det vara så att vissa får känna sig förfördelade.
 

Thomas Hartman, har inget emot att ta strid i frågan.

‑Vi tar gärna in debatten hos oss. I dag ska vi lägga ut ett debattinlägg av Erik Laakso