Jobbet går till Åsa Zetterberg, sektionschef på Sveriges kommuner och landstings avdelning för digitalisering och som även har suttit med i regeringens digitaliseringsråd och digitaliseringskommission.
 
Hon kommer att rapportera till it-och bostadsminister Peter Eriksson (mp). Sin arbetsplats får hon näringsdepartementets digitaliseringsenhet, men får en fri roll och ska jobba departementsöverskridande.
 
Syftet med tjänsten är att Peter Eriksson ska få hjälp att ”samordna insatser brett inom olika politikområden och av många aktörer för att klara konkurrenskraften, jobben, hållbarheten, välfärden och livskvaliteten”, enligt ett uttalande från Peter Eriksson.