Endast socialdemokraterna vill säga ja till EUs nya upphovsrättsdirektiv. Men måste säga nej efter att oppositionen och Miljöpartiet har satt ner foten i EU-nämnden.

Det nya  EU-direktivet var tänkt att öka ersättningarna till upphovspersoner bakom publicerat material på internet. Samtidigt skulle det bli svårare för aktörer att länka material och försämra den fria åsiktsbildningen på nätet, anser kritikerna.