Rådet för hållbara städer ska samordna och driva arbetet för hållbar stadsutveckling. Rådet ska ledas av Björn Sundin, tidigare kommunalråd i Örebro. Rådet består endast av tio myndigheter och ingen person från byggbranschen finns med, från start. Rådet ska få ta in en representant som ska företräda kommunerna. En expert från Sveriges kommuner och landsting ska ”erbjuds att dela i nätverket”.
 
tio myndigheter i Rådet för hållbara städer
Boverket
Formas
Länsstyrelsen
Myndigheten för delaktighet
Naturvårdsverket
Statens centrum för arkitektur och design
Energimyndigheten
Tillväxtverket
Trafikverket
Vinnova
Regeringen vill inom Rådet för hållbara städer ”stärka kommunernas förutsättningar att utveckla gröna, hälsosamma och trygga städer”. Regeringen avsätter 100 miljoner kronor för 2018, 500 miljoner för 2019 och 550 miljoner för 2020 till stödet. Boverket får i uppdrag att administrera stödet.