Förslaget syftar till att minska möjligheterna till skatteplanering via så kallade räntesnurror. Pengarna som kommer in ska användas till att sänka bolagsskatten.
 
förslagets huvuddelar
* Avdragsutrymmet sätts till 30 procent via EBITDA, i linje med andra länder.
* Ingen begränsning för negativa räntenetton upp till 5 miljoner kronor.
* Bolagsskatten sänks från 22 till 20, 6 procent i två steg till år 2021.