Försvarsberedningen har föreslagit en myndighet ”med ansvar för att utveckla och koordinera det psykologiska försvaret”. Regeringens går på förslaget och går ”omedelbart vidare” med att inrätta myndigheten.
 
Med mindre än åtta månader kvar till valet vill regeringen visa sig handlingskraftig mot yttre påverkan på valet och presenterar flera åtgärder:
* Valmyndigheten stärker sitt säkerhetsarbete och höjer beredskapen.
* Tillsammans med MSB, Säkerhetspolisen och Polismyndigheten utför Valmyndigheten ”de risk- och sårbarhetsanalyser som krävs”.
* Riksdagspartierna informeras löpande om riskerna för påverkan. Stefan Löfven ska själv träffa de övriga partiledarna och prata om hur partierna kan motståndskraften.
* Regeringskansliet ska höja förmåga att identifiera större incidenter och hur de kan utnyttjas i påverkanssammanhang.
* Regeringen ska bjuda in ”intresserade medieaktörer” till en ”fördjupad diskussion om samarbetsformer för hantering, ökad kunskap och medvetenhet kring utländsk påverkan inför valet”.
* Regeringen ska bjuda in de största sociala plattformarna, där desinformation och påverkan kan antas kanaliseras.
* Regeringen ska bjuda in ”centrala aktörer i samhället” inom nyheter och opinionsbildning, som kommer att erbjudas stöd med att förbättra informationssäkerheten.
* Regeringen ska göra ”ytterligare” insatser för att motverka hot och hat mot journalister och förtroendevalda i Sverige.
Stefan Löfven hymlar inte med vart hotet kommer ifrån, framgå av han talmanus:
”Vi kommer inte att tveka att skoningslöst exponera dem som ändå försöker sig på något sådant. För vi vet att påverkansoperationer pågår just nu. I många rapporter har Ryssland öppet pekats ut. Men vi kan inte utesluta att det även kan finnas andra.”